New Page 1
Thơ họa
KẺ HAI MẶT
Nhìn mặt, ai ngờ loại xảo ngôn
Cho dù trẻ tuổi hoặc già, sồn
Mặt mo trơ trẽn, quân lừa lọc
Mặt thớt chai lì, kẻ tiểu nhơn
Dạ sói bầy mưu, phường bất nghĩa
Lòng lang nghĩ kế, lũ vô hồn
Cuộc đời cõi tạm nên ghi nhớ
Chớ để người chê, bọn mặt...chồn!
Lê Ngọc Bich
###########
Bài xướng
CÁC LOẠI MẶT
Coi mặt biết lòng, chẳng hí ngôn
Mặt già, mặt trẻ, mặt sồn sồn.
Mặt chai mày đá, phưởng vô nghĩa
Mặt thỏ mỏ dơi, kẻ bất nhơn.
Bụng quỷ mặt người, quân độc ác,
Đầu trâu mặt ngựa. đám cô hồn
Thế gian không thiếu đồ hai mặt,
Vừa dốt vừa tham, lũ mặt ... mo!
Kha Tiệm Ly
 
Bài Viết Mới Nhất
Trường Bộ Binh Thủ Đức- Nguyễn Thừa B́nh | Trái Táo diễn đọc
Việt Nam, ‘bước ra đường là đụng quán nhậu’
Thơ - Văn - Chuyện
T́nh Muộn Cao Niên
LỄ TẠ ƠN/ Tạ Ơn Nguời / Tạ Ơn Đời
TRƯỜNG BỘ BINH THỦ ĐỨC
C̣n thân gió cát / Trạch Gầm
» Đọc thêm Thơ-Văn-Chuyện
Thông báo
Hệ thống đo lường Hoa Kỳ
Lễ Tạ Ơn/ Vài hàng ân t́nh
Túc-cầu Asiad 18 th. / ChinhTam Nguyen
Lên tiếng Bóng Đá
» Đọc thêm Thông Báo
Chuyện Cười
Nam Bắc T́nh Người
Tiền/ Bạc / Dollar
Về Hưu
Đùa cho hết đời
» Đọc thêm Chuyện Cười
Kiến thức
[02] Mănh sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thúc Vũ
[01] Mănh sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thúc Vũ
[08] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh END)
[07] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh)
» Đọc thêm Kiến Thức
Sức Khỏe
Aspirin, Viên Thuốc Đa Dụng
Lời nói thật của một bác sĩ.
Nghèo Đói / Nam Cao
Đậu Nành và Sức Khỏe
» Đọc thêm Sức Khoẻ
World Cup 2014
 
Quư vị có thể gửi bài viết, h́nh ảnh bằng cách gửi qua mẫu form » xin nhấn vào đây
Hoặc email đến Trang Đức Nguyễn 412
trangdnguyen1@hotmail.com
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2018 Khan Vang 973. All rights reserved.
1G0M