New Page 1
Cầu cho Linh hồn Bernado


Nhận được tin buồn
Cụ Bernado Nguyễn Khắc Minh
Thân phụ Chị Minh Tâm
Và là Nhạc phụ Ht Nguyễn Đức Trang khóa Kiến Thiết 973
Đạ qua đời ngày 16/02/2016 tại Hoa Kỳ
Huynh đệ khóa Kiến Thiết xin chân thành phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn  Bernađô về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Huynh đệ 973 Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ,
và xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ tang quyến
trong vòng tay yêu thương của các Ngài.
Thành kính phân ưu
Huynh đệ Kiến Thiết 9/73
 
Bài Viết Mới Nhất
Saigon: "Đất Lành Chim Đậu"
Sài G̣n - Trăm Nhớ Ngh́n Thương Hồng Thủy
Thơ - Văn - Chuyện
Sài G̣n - Trăm Nhớ Ngh́n Thương Hồng Thủy
T́nh Muộn Cao Niên
LỄ TẠ ƠN/ Tạ Ơn Nguời / Tạ Ơn Đời
TRƯỜNG BỘ BINH THỦ ĐỨC
» Đọc thêm Thơ-Văn-Chuyện
Thông báo
Hệ thống đo lường Hoa Kỳ
Lễ Tạ Ơn/ Vài hàng ân t́nh
Túc-cầu Asiad 18 th. / ChinhTam Nguyen
Lên tiếng Bóng Đá
» Đọc thêm Thông Báo
Chuyện Cười
Nam Bắc T́nh Người
Tiền/ Bạc / Dollar
Về Hưu
Đùa cho hết đời
» Đọc thêm Chuyện Cười
Kiến thức
[02] Mănh sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thúc Vũ
[01] Mănh sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thúc Vũ
[08] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh END)
[07] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh)
» Đọc thêm Kiến Thức
Sức Khỏe
Aspirin, Viên Thuốc Đa Dụng
Lời nói thật của một bác sĩ.
Nghèo Đói / Nam Cao
Đậu Nành và Sức Khỏe
» Đọc thêm Sức Khoẻ
World Cup 2014
 
Quư vị có thể gửi bài viết, h́nh ảnh bằng cách gửi qua mẫu form » xin nhấn vào đây
Hoặc email đến Trang Đức Nguyễn 412
trangdnguyen1@hotmail.com
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2019 Khan Vang 973. All rights reserved.
2G0M