New Page 1
Tiền

Tiền  là Tiên là Phật
Là sức mạnh của Tuổi trẻ
Là sức khỏe của Tuổi gìa……..


Tại  Hoa Kỳ , Tiền  có nhiều tên gọi đáo để hơn như
Tiền dâng  cúng nhà thờ….Donation
Tiền học ……..Fee
Tiền trả Ly dị ………..Alimony
Tiền Nợ …..Debt
Tiền mượn Ngân Hàng …..Loan
Tiền cho trẻ em mỗi tuần ….Allowence
Tiền thưởng cho những người giúp mình…….Tip
Tiền thuế……Tax
Tiền tòa….Fines
Tiền lãnh lương ….Salary
Tiền hưu trí …….Pention
Tiền hối lộ ....... Bribe
Tiền nộp cho con tin …………Ransom
Minh Tâm Trang Đức  Nguyễn 412/ Trang Nhà Khăn Vàng 973


 

 

 
Bài Viết Mới Nhất
Saigon: "Đất Lành Chim Đậu"
Sài G̣n - Trăm Nhớ Ngh́n Thương Hồng Thủy
Thơ - Văn - Chuyện
Sài G̣n - Trăm Nhớ Ngh́n Thương Hồng Thủy
T́nh Muộn Cao Niên
LỄ TẠ ƠN/ Tạ Ơn Nguời / Tạ Ơn Đời
TRƯỜNG BỘ BINH THỦ ĐỨC
» Đọc thêm Thơ-Văn-Chuyện
Thông báo
Hệ thống đo lường Hoa Kỳ
Lễ Tạ Ơn/ Vài hàng ân t́nh
Túc-cầu Asiad 18 th. / ChinhTam Nguyen
Lên tiếng Bóng Đá
» Đọc thêm Thông Báo
Chuyện Cười
Nam Bắc T́nh Người
Tiền/ Bạc / Dollar
Về Hưu
Đùa cho hết đời
» Đọc thêm Chuyện Cười
Kiến thức
[02] Mănh sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thúc Vũ
[01] Mănh sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thúc Vũ
[08] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh END)
[07] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh)
» Đọc thêm Kiến Thức
Sức Khỏe
Aspirin, Viên Thuốc Đa Dụng
Lời nói thật của một bác sĩ.
Nghèo Đói / Nam Cao
Đậu Nành và Sức Khỏe
» Đọc thêm Sức Khoẻ
World Cup 2014
 
Quư vị có thể gửi bài viết, h́nh ảnh bằng cách gửi qua mẫu form » xin nhấn vào đây
Hoặc email đến Trang Đức Nguyễn 412
trangdnguyen1@hotmail.com
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2019 Khan Vang 973. All rights reserved.
4G0M