New Page 1
Đại Nhạc Hội Bầu Cử 2014
Trang Nhà Khăn Vàng 973 , kính chuyển :
Đại Nhạc Hi Bầu Cử 2014 , Vào ngày Thứ hai , Nov 3rd  từ 4pm-8pm‏ .
Trong Khung viên Chợ Thuận Phát.
15440 Beach BLV ( Beach / Mac Fadden)Thành Phố Westminster, Ca.
từ Ht Nguyễn Chính Tâm đến Quý Niên trưởng, Huynh đệ và Thân hữu
đang vui sống tại  Miền Nam ,California. Kèm theo lời:  Mời tham dự Đại Nhạc Hội .
Vào cửa Tự Do, có ẩm thực và giải khát miễn phí
 Trong thời gian chờ đợi Đại Nhạc hội Bầu cử . Xin mời Quý Niên Trưởng , Huynh đệ và Thân hữu thưởng thức Chương trình Tân cổ Giao duyên của hai Tài năng Nổi danh tại Hoa kỳ
 Mạnh Quỳnh Phi Nhung hay nhất  trong  năm 2014/2015

Trang Nhà Khăn Vàng 973
 
Bài Viết Mới Nhất
Saigon: "Đất Lành Chim Đậu"
Sài G̣n - Trăm Nhớ Ngh́n Thương Hồng Thủy
Thơ - Văn - Chuyện
Sài G̣n - Trăm Nhớ Ngh́n Thương Hồng Thủy
T́nh Muộn Cao Niên
LỄ TẠ ƠN/ Tạ Ơn Nguời / Tạ Ơn Đời
TRƯỜNG BỘ BINH THỦ ĐỨC
» Đọc thêm Thơ-Văn-Chuyện
Thông báo
Hệ thống đo lường Hoa Kỳ
Lễ Tạ Ơn/ Vài hàng ân t́nh
Túc-cầu Asiad 18 th. / ChinhTam Nguyen
Lên tiếng Bóng Đá
» Đọc thêm Thông Báo
Chuyện Cười
Nam Bắc T́nh Người
Tiền/ Bạc / Dollar
Về Hưu
Đùa cho hết đời
» Đọc thêm Chuyện Cười
Kiến thức
[02] Mănh sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thúc Vũ
[01] Mănh sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thúc Vũ
[08] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh END)
[07] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh)
» Đọc thêm Kiến Thức
Sức Khỏe
Aspirin, Viên Thuốc Đa Dụng
Lời nói thật của một bác sĩ.
Nghèo Đói / Nam Cao
Đậu Nành và Sức Khỏe
» Đọc thêm Sức Khoẻ
World Cup 2014
 
Quư vị có thể gửi bài viết, h́nh ảnh bằng cách gửi qua mẫu form » xin nhấn vào đây
Hoặc email đến Trang Đức Nguyễn 412
trangdnguyen1@hotmail.com
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2019 Khan Vang 973. All rights reserved.
1G0M