New Page 1
THỜI KỲ BẮC THUỘC / Peter Lý

Cuộc đấu giá nô lệ hay Chợ nô lệ tại Roma của Jean-Léon Gérôme.
Hiện vật bảo tàng Hermitage


THỜI KỲ BẮC THUỘC
Một thời kỳ bắc thuộc
Lại cũng sắp bắt đầu
Không phải chờ đợi lâu
Anh ơi đừng bỏ cuộc

Một thời kỳ bắc thuộc
Không tiếng súng xâm lăng
Không có cả bom xăng
Bắc Vân Phong Phú Quốc

Một thời kỳ Bắc Thuộc
Một nước hai đồng tiền
Sau bảy tỉnh trị yên
Thì sẽ tràn cả nước

Một thời kỳ bắc thuộc
Nguy hiểm sắp bắt đâu
Này nhé nhớ bảo nhau
Hãy đốt cao ngọn đuốc

Một thời kỳ bắc thuộc
Ra cửa gặp anh hùng
Mà giờ đậy mịt mùng
Bàn chân nào ràng buộc

Một thời kỳ bắc thuộc
Gần một trăm triệu dân
Không lẽ mãi ngại ngần
Trước quân thần ngu ngốc

Một thời kỳ bắc thuộc
Đâu rồi Hưng Đạo Vương
tuất kiếm quyết lên đường
Chỉ giòng sông thề độc

Một thời kỳ bắc thuộc
Chúng ta có Nhị Trưng
Có đại đế Quang Trung
Bao anh hùng dân tộc

Một thời kỳ bắc thuộc
Sẽ không bao giờ thành
Ta quyết liệt đấu tranh
Thề không để nô lệ
 
Bài Viết Mới Nhất
T́nh Muộn Cao Niên
[08] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh END)
Thơ - Văn - Chuyện
T́nh Muộn Cao Niên
LỄ TẠ ƠN/ Tạ Ơn Nguời / Tạ Ơn Đời
TRƯỜNG BỘ BINH THỦ ĐỨC
C̣n thân gió cát / Trạch Gầm
» Đọc thêm Thơ-Văn-Chuyện
Thông báo
Hệ thống đo lường Hoa Kỳ
Lễ Tạ Ơn/ Vài hàng ân t́nh
Túc-cầu Asiad 18 th. / ChinhTam Nguyen
Lên tiếng Bóng Đá
» Đọc thêm Thông Báo
Chuyện Cười
Nam Bắc T́nh Người
Tiền/ Bạc / Dollar
Về Hưu
Đùa cho hết đời
» Đọc thêm Chuyện Cười
Kiến thức
[08] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh END)
[07] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh)
[06] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh
[05] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Căn cứ Hồng Hà 2}
» Đọc thêm Kiến Thức
Sức Khỏe
Aspirin, Viên Thuốc Đa Dụng
Lời nói thật của một bác sĩ.
Nghèo Đói / Nam Cao
Đậu Nành và Sức Khỏe
» Đọc thêm Sức Khoẻ
World Cup 2014
 
Quư vị có thể gửi bài viết, h́nh ảnh bằng cách gửi qua mẫu form » xin nhấn vào đây
Hoặc email đến Trang Đức Nguyễn 412
trangdnguyen1@hotmail.com
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2018 Khan Vang 973. All rights reserved.
10G0M