New Page 1
BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH:

9/73
BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH:
Các nhà mạnh thường quân đã hỗ trợ Sinh nhật Kiến Thiết 9/73, năm 2018:
A/C Ba: 50 usd
HTr Chung Tín: 250usd
HTr Đức Trang: 300usd
HTr Trần Hoàng Lộc: 100usd
HTr Phạm Khải: 1.000.000₫
Chị Hồng và chị Thuý: 3.000.000₫
TC: 700usd: 16.100.000 ₫ 4.000.000₫
Tổng cộng: 20.100.000₫
Chi:
Chi phí điện thoại: 500.000₫
Chi vẽ Brandrol 300.000₫
Chi trù bị đại hội: 500.000₫
Quà rút thăm: 1.500.000₫
Chi phí nhà hàng: 15.900.000₫
Ban nhạc: 1.400.000₫
Tổng chi : 20.100.000₫
Đóng góp và chi tại chỗ cho AE thương phế binh, AE có hoàn cảnh khó khăn gồm các; HTr hảo tâm: Trương Ngọc Ẩn: 1.000.000₫
Huỳnh Văn Lựa : 1.000.000₫
Dương Hoàng Hồ: 1.000.000₫
Lương Ngọc Anh: 500.000₫
HTr khách mời 3/72: 400.000₫
TC: 3.900.000₫
Ngoài ra HTr Nguyễn Đình Hùng NZ đã tài trợ chi phí 2 xe chở anh em miền Tây và Đồng Nai.
Tổng hợp các báo cáo của BTC
Phạm Xuân Bình 423
 
Bài Viết Mới Nhất
Bolsa Có Ǵ Lạ Không Em ?
Saigon: "Đất Lành Chim Đậu"
Thơ - Văn - Chuyện
Sài G̣n - Trăm Nhớ Ngh́n Thương Hồng Thủy
T́nh Muộn Cao Niên
LỄ TẠ ƠN/ Tạ Ơn Nguời / Tạ Ơn Đời
TRƯỜNG BỘ BINH THỦ ĐỨC
» Đọc thêm Thơ-Văn-Chuyện
Thông báo
Hệ thống đo lường Hoa Kỳ
Lễ Tạ Ơn/ Vài hàng ân t́nh
Túc-cầu Asiad 18 th. / ChinhTam Nguyen
Lên tiếng Bóng Đá
» Đọc thêm Thông Báo
Chuyện Cười
Bolsa Có Ǵ Lạ Không Em ?
Nam Bắc T́nh Người
Tiền/ Bạc / Dollar
Về Hưu
» Đọc thêm Chuyện Cười
Kiến thức
[02] Mănh sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thúc Vũ
[01] Mănh sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thúc Vũ
[08] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh END)
[07] Liên đoàn 51 Tác chiến -Trương Văn Vinh (Rút binh)
» Đọc thêm Kiến Thức
Sức Khỏe
Aspirin, Viên Thuốc Đa Dụng
Lời nói thật của một bác sĩ.
Nghèo Đói / Nam Cao
Đậu Nành và Sức Khỏe
» Đọc thêm Sức Khoẻ
World Cup 2014
 
Quư vị có thể gửi bài viết, h́nh ảnh bằng cách gửi qua mẫu form » xin nhấn vào đây
Hoặc email đến Trang Đức Nguyễn 412
trangdnguyen1@hotmail.com
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2019 Khan Vang 973. All rights reserved.
2G0M