New Page 1
Tin Buồn Huynh Trưởng Vơ Chơn Chất
 

Tin Buốn Huynh Trưởng Võ Chơn Chất
Trang Nhà Khăn Vàng 973, đau buồn báo tin
Huynh Trưởng Võ Chơn Chất
( Khăn Vàng Khóa 9/73 Trường Bô Binh Thủ Đức)
Sinh năm 1954 tại Thành phố Sài gòn
Đã Từ Trần vào lúc 20:30 ngày 22 tháng 2 năm 2018

Nguyên cầu Hương Linh Huynh Trưởng Võ Chơn Chất sớm iêu diêu nơi Miền Cực Lạc.
Xin chia buồn cùng toàn thể Gia Đình Tang Quyến
Trang Nhà Khăn Vàng 973, Thành Kính Phân Ưu
www.khanvang 973.com


Tiếc thương Anh Hùng 973
Dù ờ xa tôi cũng cố gắng theo giỏi buổi ngậm ngùi nầy . Dù VCC không có chiến công
hiển hách để đời ,nhưng chàng sĩ quan trẽ năm xưa
đã hy sinh một phần thân thễ để bão vệ Tổ Quốc VN Thân Yêu .
Hôm nay đồng đội đến thật đông đủ để chào vỉnh biệt cùng nhau tiễn đưa
Cố Chuẫn Uý Võ Chơn Chất về Cỏi Phật
đã chứng tỏ tình đồng đội luôn thương tiểc Anh Hùng 973.
Thay mặt GDKT 973 tôi thật ngậm ngùi xin đốt nén hương lòng
Kính tiển một đồng đội cùng vào sanh ra tử tại chiến trường Kiến-Hoà
năm xưa đến nơi an nghĩ cuối cùng .
SF, ngày 24/2/2018 LGKH
 
Bài Viết Mới Nhất
Thành Kính Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa, 19/01/1974-19/01/2019
CaDao thời đại
Thơ - Văn - Chuyện
Sài G̣n - Trăm Nhớ Ngh́n Thương Hồng Thủy
T́nh Muộn Cao Niên
LỄ TẠ ƠN/ Tạ Ơn Nguời / Tạ Ơn Đời
TRƯỜNG BỘ BINH THỦ ĐỨC
» Đọc thêm Thơ-Văn-Chuyện
Thông báo
Hệ thống đo lường Hoa Kỳ
Lễ Tạ Ơn/ Vài hàng ân t́nh
Túc-cầu Asiad 18 th. / ChinhTam Nguyen
Lên tiếng Bóng Đá
» Đọc thêm Thông Báo
Chuyện Cười
CaDao thời đại
Bolsa Có Ǵ Lạ Không Em ?
Nam Bắc T́nh Người
Tiền/ Bạc / Dollar
» Đọc thêm Chuyện Cười
Kiến thức
Thành Kính Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa, 19/01/1974-19/01/2019
Bà chủ Cà phê Trung Nguyên và chuyện mang King Coffee ra xứ người
Bất-ngờ về Chiều-cao Cầu-thủ VN !
MỘT QUỐC GIA HAI ĐỒNG TIỀN
» Đọc thêm Kiến Thức
Sức Khỏe
Aspirin, Viên Thuốc Đa Dụng
Lời nói thật của một bác sĩ.
Nghèo Đói / Nam Cao
Đậu Nành và Sức Khỏe
» Đọc thêm Sức Khoẻ
World Cup 2014
 
Quư vị có thể gửi bài viết, h́nh ảnh bằng cách gửi qua mẫu form » xin nhấn vào đây
Hoặc email đến Trang Đức Nguyễn 412
trangdnguyen1@hotmail.com
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2019 Khan Vang 973. All rights reserved.
2G0M