New Page 1
Nhớ KVKT 973

TRƯỜNG BỘ-BINH
Đôi-khi câu-nói nôm-na đơn-giản "đi Thủ-Đức", nhưng lại ko phải "going to Thủ-Đức" mà có nghĩa là "vào học Trường Sĩ-Quan ở Thủ-Đức" Hoặc "Tay đó là Dân Thủ-Đức ko phải Dalat" :
Nghĩa là người này xuất-thân "Sĩ-Quan Trừ-Bị Thủ-Đức" chứ ko phải "Sĩ-Quan Hiện-Dịch Dalat"
- "Trường Sĩ-Quan Dalat" : cũng là cách nói nôm-na của Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam (VBQGVN) chỉ nhận những người tình-nguyện qua 1 kỳ thi-tuyển, học-trình từ 2 đến 4 năm tùy-theo nhu-cầu chiến-trường (ngoài-ra còn phải học thêm 1 khóa BĐQ 6 tuần, 1 khóa điều-chỉnh Pháo-binh 8 tuần), tốt-nghiệp Thiếu-Ú́y Hiện-Dịch
- "Trường Sĩ-Quan Thủ-Đức" : tên chính-thức thật đơn-giản, Trường Bộ-Binh, có nghĩa là Trường đào-tạo Sĩ-Quan căn-bản Bộ-Binh (chữ "quan-trọng" nhất là Sĩ-Quan thì "hiểu-ngầm", khiến cho dễ lộn với hàng trăm Quân-trường và Trung-tâm Huấn-luyện khác ko đào-tạo Sĩ-Quan).
Các Khóa-Sinh đa-số bị động-viên chứ ko phải tình-nguyện, thời-gian huấn-luyện từ 8 đến 9 tháng, tốt-nghiệp Chuẩn-Úy Trừ-Bị, cũng chỉ-huy Trung-Đội như Sĩ-Quan Dalat, nhưng trước-khi lên Đại-Đội Trưởng thì phải đi học 1 Khóa bổ-túc (mà Sĩ-Quan Dalat ko cần
Trường VBQGVN Dalat đã đào-tạo được 30 khóa, trung-bình mỗi khóa khoảng 200 Sĩ-Quan Hiện-Dịch.
Số Sĩ-Quan Trừ-Bị đông hơn nhiều, nhưng ko phải tất-cả đều tốt-nghiệp từ Trường Bộ-Binh Thủ-Đức. Mà có 1 số Khóa được gủi ra học tại Trường Hạ-Si-Quan Đồng-Dế, ở Nha-Trang. Hai Quân-trường Thủ-Đức và Đồng-Đế đã đào-tạo được khoảng 85 ngàn Sĩ-Quan Trừ-Bị cho Quân-Lực VNCH.
Tuy tốt-nghiệp "Trường Hạ Sĩ-Quan", nhưng chương-trình và thời-gian thụ-huấn của họ cũng giống như ở Trường Bộ-Binh Thủ-Đức, nghĩa-là được đào-tạo để có-thể chỉ-huy 1 Trung-Đội Bộ-Binh khoảng trên dưới 30 người
Vài hình-ảnh về Khóa 9/73 Trường Bộ-Binh
Hình 1+2 : Thiệp-Mời ngày mãn khóa 9/73 Sĩ-Quan Trừ-Bị Thủ-Đức
Hình 3 : (từ trái qua), Anh Ba Hồ-ĐắcTùng, Võ-Chơn-Chất 43, Phạm-Xuân-Bình 42
Thiếu-tá Hồ-Đắc-Tùng (Khóa 20 Võ-Bị Dalat), cựu Tiểu-đoàn-trưởng Tiểu-Đoàn 4 SVSQ Trường Bộ-Binh (Khóa 9/73 được xếp vào Tiểu-Đoàn 4 dưới sự hướng-dẫn của Anh Ba Hồ-Đắc-Tùng)
Anh Ba Tùng hiện định-cư tại Houston, USA, có lần về VN, Anh Ba chỉ ghé thăm Võ-Chơn-Chất 1 cựu SVSQ Tiểu-Đoàn 4, là thương-phế-binh 9/73 duy-nhất có mặt tại Saigon
Trường Bộ-Binh Thủ-Đức có nhiều Tiểu-Đoàn Khóa-Sinh, TĐ1: Khăn-Đỏ, 2: Khăn-Tím, 3: Khăn-Xanh, 4: Khăn-Vàng ..., mỗi Khóa vào riêng 1 Tiểu-Đoàn. K9/73 là Tiểu-Đoàn 4, gồm 5 Đại-Đội : 41, 42, 43, 44, 45 .
Mỗi Đại-Đội 200 Khóa-Sinh, chia làm 4 Trung-Đội : 411, 412, 413, 414, 421 ---> 454, tổng-cộng 20 Trung-Đội, 1025 người, cuối khóa đúng 1000 thi đậu, tốt-nghiệp Chuẩn-úy, còn lại ra Trung-Sĩ và Thượng-Sĩ (trên nguyên-tắc, vài năm sau họ sẽ được trở-về Trường để học cấp-tốc và thi lại, nhưng đã ko có dịp, vì tháng 4/1975 : "đứt phim")
1 Khóa trung-bình từ 800 tới 1400 Khóa-sinh. Khi mới nhập học, giai-đoạn đầu "huấn-nhục" gọi là "Tân-Khóa-Sinh" (khoảng 8-->10 tuần), sau đó được "gắn Alpha" thì gọi Sinh-Viên Sĩ-Quan và được đi phép cuối tuần 24 tiếng từ chiều Thứ-Bảy. Khi mãn-khóa được nghỉ phép 2 tuần trước-khi trình-diện đơn-vị.
Trong Quân-trường, 9/73 là Tiểu-Đoàn 4 Khăn-Vàng, lúc ra-trường được đặt tên "Khóa Kiến-Thiết", nên sau-này thường gọi nhau vắn-tắt là KVKT (Khăn-Vàng-Kiến-Thiết), thí-dụ nói "Mới tìm-ra được 1 KVKT ở Bắc Cali" 9/73 cùng với 3 Khóa khác (7/73, 8/73 và 1/74) đang thụ-huấn tại Thủ-Đức thì Trường Bộ-Binh được dọn ra Long-Thành (nửa đường đi Vũng-Tàu). 7/73 là Khóa Sĩ-Quan Trừ-Bị đầu-tiên tốt-nghiệp tại Long-Thành nên được mang tên "Khóa Long-Thành" Vì lý-do "Moving" , 4 Khóa này ra trường trễ khoảng 1 tháng rưỡi
 HT Nguyễn Chính Tâm
 
Bài Viết Mới Nhất
Nụ cười
Mùa chớm vào Đông
Thơ - Văn - Chuyện
TÚP LỀU LƯ TƯỞNG / Vũ Thu Yến
“Vợ Giả”/ Kim Lê
MỐI T̀NH XƯA Nguyễn Minh Ngọc Hà
Tháng tám em về
» Đọc thêm Thơ-Văn-Chuyện
Thông báo
Túc-cầu Asiad 18 th. / ChinhTam Nguyen
Lên tiếng Bóng Đá
Họp-mặt Vui-vẻ Thành-công ChinhTam Nguyen
BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH:
» Đọc thêm Thông Báo
Chuyện Cười
Đùa cho hết đời
Sức Mấy ......... Nguyễn chính Tâm
Vợ chồng vui cuối tuần/VV
VN Tân Từ-điển Học và Hôn
» Đọc thêm Chuyện Cười
Kiến thức
MỘT QUỐC GIA HAI ĐỒNG TIỀN
THỜI KỲ BẮC THUỘC / Peter Lý
NẾU MỘT MAI / Peter Lư
Những việc làm được trả lương cao nhất ở Mỹ
» Đọc thêm Kiến Thức
Sức Khỏe
Aspirin, Viên Thuốc Đa Dụng
Lời nói thật của một bác sĩ.
Nghèo Đói / Nam Cao
Đậu Nành và Sức Khỏe
» Đọc thêm Sức Khoẻ
World Cup 2014
 
Quư vị có thể gửi bài viết, h́nh ảnh bằng cách gửi qua mẫu form » xin nhấn vào đây
Hoặc email đến Trang Đức Nguyễn 412
trangdnguyen1@hotmail.com
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2018 Khan Vang 973. All rights reserved.
2G0M