New Page 1
Kiến Thức
« Prev          Page:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...           Next » 
Images Not Available
Sự thật cuộc triệt thoái Quân Đoàn II (9) /Hết
Trận Pleime (thứ nhì) 1974. Trại Biên Phòng thời Lực Lượng Đặc Biệt tuy quân là Dân sự Chiến Đấu nhưng nhờ phương tiện đầy đủ, yểm trợ từ Không ...... » view more
Images Not Available
Nhớ KVKT 973
TRƯỜNG BỘ-BINH Đôi-khi câu-nói nôm-na đơn-giản "đi Thủ-Đức", nhưng lại ko phải "going to Thủ-Đức" mà có nghĩa là "vào học ...... » view more
Images Not Available
Sự thật cuộc triệt thoái Quân Đoàn II (8)
Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân Vùng 2 Chiến Thuật Tháng 5 năm 1972 Đại Tá Phạm Duy Tất rời Vùng 4 lên Vùng 2 Chiến Thuật nhận chức vụ Chỉ Huy ...... » view more
Images Not Available
Sự thật cuộc triệt thoái Quân Đoàn II (7)
  Trận Mộc Hóa Thời gian cuối năm 1969, Phòng 2 Quân Đoàn IV báo tin có một Sư Đoàn CSBV đang lảng vãng bên phần đất Miên đối diện với Trại Thạnh Trị, ...... » view more
Images Not Available
Sự thật cuộc triệt thoái Quân Đoàn II (6)
Project Delta Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Và Hành Quân Delta Vào thời Tướng Lam Sơn làm Tư Lệnh, ông lập ra trại Đằng Vân tuyển các nhân viên Lực ...... » view more
Images Not Available
Sự thật cuộc triệt thoái Quân Đoàn II (5)
CẢM NGHĨ VỀ VỤ MẤT VÙNG 2 CHIẾN THUẬT Khi nói về vụ mất Vùng 2 Chiến Thuật, mọi người thường bị lôi cuốn ngay tới việc mất Ban Mê Thuột và cuộc triệt ...... » view more
Images Not Available
Sự thật cuộc triệt thoái Quân Đoàn II (4)
Đại Tá Biệt Động Quân Phạm Duy Tất Thăng Cấp Chuẩn Tướng. Trong một cuộc họp ngày 14 Tháng Ba 1975, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú còn có một thỉnh cầu nữa ...... » view more
Images Not Available
Sự thật cuộc triệt thoái Quân Đoàn II(3)
TRẬN BAN MÊ THUỘT Tình báo chiến trường Có lẽ muốn trình bày về tình báo chiến trường của phía Việt Nam Cộng Hòa trong Trận Ban Mê Thuột 1975 thì không ...... » view more
 
« Prev          Page:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...           Next » 
 
<< Gịng nhạc Tiền Chiến < Back to List > Gịng nhạc Tiền Chiến >>
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2019 Khan Vang 973. All rights reserved.
1G0M