New Page 1
Thông Báo
« Prev          Page:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...           Next » 
Images Not Available
Việt Nam cấp visa một năm cho công dân Mỹ
Việt Nam loan báo kế hoạch cải cách chính sách cấp visa du lịch, trong nỗ lực nhằm thu hút khách du lịch từ Hoa Kỳ. Trang mạng Travel Pulse hôm 15/9 tường thuật rằng Chính sách ...... » view more
Images Not Available
H́nh ảnh Ngày Họp Mặt 2015
Hàng năm  vào Tháng Tám , Huynh Đệ Khăn Vàng 973 tại Quê Nhà , cùng nhau Tổ Chức “ Một Ngày Họp Mặt” để chia sẻ,  hàn huyên :  Chuyện mới, Chuyện ...... » view more
Images Not Available
Ngày Họp Khóa Thường Niên tại Quê Nhà
Trang Nhà Khăn Vàng 973, Hân hoan  loan báo cùng Quý Niên Trưởng, Huynh Đệ và Thân  Hữu Ngày Họp Khóa Thường Niên tại Quê Nhà của Gia Đình Khăn Vàng ...... » view more
Images Not Available
Huế / Sài G̣n / Đà Nẵng
Năm xưa tuổi trẻ ân tình Khăn vàng trên áo , đượm tình Đệ Huynh Bốn mươi năm  hết cuộc đời Vẫn tình  Huynh Đệ , Khăn vàng năm xưa Trang Nhà ...... » view more
 
« Prev          Page:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...           Next » 
 
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2019 Khan Vang 973. All rights reserved.
1G0M