New Page 1
Chuyện Cười
« Prev          Page:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...           Next » 
Images Not Available
Ca dao Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam(2)
Bắt trồng mà chẳng thu mua Tại sao đảng nỡ dối lừa nhân dân? Tiền cầy, tiền giống, tiền phân Một trăm thứ thuế đổ thân gầy gò Dân đói mà ...... » view more
Images Not Available
Prayer for Grandpa
Dear God, Please send clothes for all those poor ladies on grandpa's computer... » view more
Images Not Available
Ca dao Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam(1)
Việt kiều ngồi thải trên cầu Đảng như bầy chó đứng chầu dưới sông Ăn no Đảng nổi chứng ngông: Bắt, giam, quản chế, siết gông dân lành Hôm qua Đảng ...... » view more
Images Not Available
Ca Sĩ Hải Ngoại....Những Kẻ Bán Linh Hồn
Trong số 92 triệu người Việt Nam  hiện diện trên Qủa đất này , có bao nhiêu người biết : “Hơn bốn mươi hai năm trước trên Bản đồ Thế Giới có một ...... » view more
Images Not Available
NỖI BUỒN THA HƯƠNG
Đúng hay sai, tuỳ hoàn cảnh . Nhưng tất cả mọi người tôi gặp, quen biết đều Cám ơn Nhân dân Hoa kỳ đã giang rộng bàn tay : Che chở , Cư mang và Nâng đỡ . ...... » view more
Images Not Available
TRÀ - RƯỢU VÀ ĐÀN BÀ
Trong đời sống con người, nhất là nam giới thường mắc phải vài thói hư tật xấu. Tứ đổ tường thường dính phải một, hai. Có nhiều người còn tự hào ...... » view more
Images Not Available
Chuyện vui lụt “Huế” .
    Có bà chị ở Huế du lịch bên Úc, nghe tin ở Huế lụt to, nhà lại ở trong vùng trũng thấp. Sốt ruột bà chị điện thoại (viber) hỏi ...... » view more
Images Not Available
Chỉ có vợ
Gọi vợ là gì theo thời gian? - Bố ơi, ngày xưa người ta gọi vợ là gì hả bố? - Ngày xưa thời các cụ gọi vợ là NƯƠNG TỬ. - Thế còn thời ông bà ...... » view more
 
« Prev          Page:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...           Next » 
 
Khăn Vàng 973

 Copyright © 2020 Khan Vang 973. All rights reserved.
1G0M