New Page 1
Chuyện Cười
« Prev          Page:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...           Next » 
Images Not Available
Tiền
Tiền  là Tiên là Phật Là sức mạnh của Tuổi trẻ Là sức khỏe của Tuổi gìa…….. Tại  Hoa Kỳ , Tiền  có nhiều tên gọi đáo để hơn ...... view more
Images Not Available
Thư gin cuối tuần.Khng Quần
  Thư giãn cuối tuần…….Không Quần Trong tuần qua có những dữ kiện hơi lạ có lẽ tại Quý Huynh đệ nhà tôi muốn Thư giãn Cuối tuần……… vấn ...... view more
Images Not Available
Bạn đ ga chưa ???.
  Năm xưa,  Gia nhập Quân đội ai cũng hiểu nếu không có gì thay đổi , Khi 45 tuổi hay sau 25 năm Quân ngũ  được trỏ về Đời sống Dân sự …Vì ...... view more
Images Not Available
Ch hay Anh????
  Gọi Chú hay Anh ?????? Anh Hùng Khăn Vàng 973 Tình đời “Cỡ nào thì gọi  bằng Anh, Cỡ nào gọi Chú ,  cho vừa lòng nhau.” Ta dùng “ Chữ Cỡ  đo ...... view more
Images Not Available
Cười Cht Chơi.C3.Đụng Xe
Trang Nhà Khăn Vàng 973, hân hạnh có Một Huynh Hơi Là Lạ; “ Bác nhà em ôm Ba mẹ” “ Thứ nhất Mẹ Việt ,Thứ hai Mẹ Pháp và Thứ ba Mẹ Mỹ”. Vì vậy Tuy ...... view more
Images Not Available
Chuyện Cười World Cup: Cũng tại Bng Đ???.
Còn ba  ngày nữa  trận Chung Kết tranh Nhất , Nhì của giải World Cup 2014 mới bắt đầu. Thế mà Đức Chúa Trời đã thì thầm và lo lắng  Ngài thì thầm“ ...... view more
Images Not Available
Cười Cht Chơi C3..Bng Đ v Đn B
Trang Nhà Khăn Vàng 973 vừa nhận được  Chuyện Cười  “ World Cup Bóng Đá ” từ Đồng Môn 973 tại Quê nhà. Xin gởi Quý Huynh Đệ đọc để cười, ...... view more
Images Not Available
Cười Cht Chơi C3..Tưởng Bở /Quảng Co
Tưởng Bở Một HT  Khăn Vàng 973 (lục tuần +) trong ngày họp mặt  rêu rao.” Tớ như thế này mà vẫn còn nhiều cô mong muốn ……” Thế là tất cả HT  ...... view more
 
« Prev          Page:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...           Next » 
 
Khăn Vng 973

 Copyright 2020 Khan Vang 973. All rights reserved.
1G0M